top of page

עבודה בקבוצה מאפשרת מרחב למידה והתבוננות על עצמי ועל סגנון היחסים עם אחרים ומקנה כלים להתמודדות טובה ונכונה יותר בעולם. מטרות העבודה בקבוצה מגוונות ותלויות בילדים עצמם – במה שהם מביאים לקבוצה. 

 

בין ההדגשים בעבודה הקבוצתית:

• פיתוח מיומנויות חברתיות.
• התמודדות עם מצבי לחץ וחרדה.
• העמקת המודעות העצמית בהתאם לגיל.
• חשיבה אסרטיבית.

• התמודדות עם קשיי ויסות רגשי.
• פיתוח יכולות אמפתיה ומסוגלות עצמית.
• שיפור הביטחון והדימוי העצמי.

הטיפול מתקיים פעם בשבוע למשך 50 דקות כשבכל קבוצה עד 5 ילדים

הקשר עם ההורה הוא חשוב מאוד לתהליך הטיפולי, לפני תחילת הטיפולים אני נוהגת להיפגש עם ההורים, במהלך הפגישה אני מקבלת מידע על הילד, על חוזקות הילד והקשיים שלו וכן על ציפיות ההורים.

במהלך הטיפול יתכן ויתקיימו פגישות נוספות במידה ויעלו נושאים מהותיים שיחייבו התערבות ודיווח להורים.

ישנה חשיבות רבה לעדכון הדדי שכן חשוב שתדעו מה קורה לילד שלכם, וחשוב שאני אדע מה קורה עם הילד מחוץ למסגרת הטיפולית, חשוב לי במיוחד שיתוף הפעולה מצידכם, וכמובן שבכל שאלה או בעיה המתעוררת אהיה זמינה לענות על שאלותיכם.

כמו כן חשוב לי להיות בקשר עם הצוות החינוכי בגן/ בית הספר, אם כי לא הכרחי, ואני נוהגת להיפגש עימם לפחות פעם אחת בתחילת הטיפול לשיחה על הילד, באישור ההורים או הילד.

חשיבות ההורים והמסגרת החינוכית בטיפול

טיפול קבוצתי

bottom of page