top of page

הדרכה פרטנית להורים, הינה הדרכה אישית וממוקדת בנושאים המטרידים את ההורה והוא מעוניין לקבל הכוונה וייעוץ.

 

מטרתה של הדרכת הורים היא לספק ידע וכלים להורים, כיצד להבין את ילדיהם בצורה טובה יותר, להתמודד עם התנהגויותיהם, ואולי חשוב מכל, כיצד למלא את התפקיד ההורי שלהם בהצלחה, לגדל ילדים מוכנים לחיים.

 

הדרכת ההורים היא בשיטת "אדלר", המבוססת על התיאוריה הפסיכולוגית של הפסיכולוג היהודי אלפרד אדלר. שיטת אדלר מספקת ידע וכלים מעשיים שניתן ליישם בצורה מיידית, ממוקדת וישימה. 

מטרת ההדרכה היא לפתח מיומנויות הוריות, המאפשרות להתמודד בצורה טובה ונכונה עם אתגרי החינוך וגידול הילדים. בתהליך זה, ילמדו ההורים כיצד לבנות יחסים טובים עם ילדיהם ולייצר את ההשפעה הרצויה על חינוכם. 

 

המפגשים הינם ממוקדי נושא תוך מתן אפשרות להעלאת דילמות וסוגיות מחיי היומיום של המשתתפים, כחלק מתהליך הלמידה וההפנמה של הנושאים הנלמדים, אי לכך המשתתפים בהדרכה קבוצתית מפיקים לא רק את הכלים שהמטפל נותן, אלא למדים גם מחוויותיהם ומנסיונם של המשתתפים האחרים בקבוצה.

 

משך ההדרכה בין 10-12 מפגשים. כל מפגש בין שעה וחצי לשעתיים.

הדרכת הורים קבוצתית

הדרכת הורים פרטנית

bottom of page