top of page

בחלק הראשון של הטיפול ב - NLP נבדוק מה סיבת הפנייה. נברר קצת יותר לעומק דרך שיחה ושאלות NLP את מקור הקושי ומכאן עוברים לעבודה עצמה הנעשית חלקה תוך כדי שיחה וחלקה תוך שימוש בטכניקות ייחודיות המטפלות בבעיה ב"כאן ועכשיו", בשילוב טכניקות עוצמתיות המאפשרות ריפוי, שחרור מהעבר, צמיחה, התפתחות, שינוי והגשמה.

בשיטה זו משתחררים מהרגשות השליליים ומתאפשרת התחברות אל העוצמות האישיות תוך כדי מתרחשת התבוננות על הדברים מנקודות מבט שונות, תוך למידה וצמיחה אל עבר החיובי בשילוב חיבור הכוחות, העוצמות והמשאבים של כל אחד ואחת.

טכניקות הטיפול ב - NLP מאפשרת להיפטר מפוביות וטראומות, מאפשרת שינוי הרגלים, מחשבות, התנהגויות ותגובות אוטומטיות המפריעות לנו בהשגת מטרות.

כמה זמן לוקח הטיפול ב - NLP?

הטיפול ב - NLP  ידוע כשיטת טיפול קצרת מועד, שתוצאותיה ארוכות טווח.

ישנם אנשים שיעשו את השינוי הרצוי תוך זמן קצר ביותר, ישנם אנשים שייקח להם מספר חודשים לעשות

את השינוי הרצוי בחייהם בהתאם לכמות הקשיים שהם חווים.

ממוצע הטיפול יכול לנוע בין מפגש אחד ל 6 מפגשים לכל נושא ספציפי.

כיצד מתבצע הטיפול

bottom of page