top of page

טיפול בתנועה מאפשר יצירת קשר בדרך שאינה מילולית אלא באמצעות משחק ותנועה.

בטיפול בתנועה ניתנת ההזדמנות לילד להתנסות בתנועה רגשית. המפגש התנועתי הטיפולי, מאפשר ביטוי ושימוש בתנועה תוך עבודה על קשר, תקשורת, וויסות רגשי וחושי בצורה מילולית ולא-מילולית.

 

ההתנסות בחדר הטיפולים מהווה מקום בטוח ומקבל, העוזר בחיזוק דימוי הגוף והדימוי העצמי של הילד, וכן קידום היכולת התקשורתית, חיבור אינטגרטיבי לגופו, ביטוי וויסות רגשי.

טיפול זה מתאים לכלל האוכלוסיה, ובעיקר לילדים ונוער אשר מתמודדים עם קשיים התפתחותיים, קשיים חברתיים, קשיים רגשיים, ADHD, וקשיי התנהגות.

הטיפול מתקיים פעם בשבוע למשך 45 דקות.

הקשר עם ההורה הוא חשוב מאוד לתהליך הטיפולי, לפני תחילת הטיפולים אני נוהגת להיפגש עם ההורים, במהלך הפגישה אני מקבלת מידע על הילד, על חוזקות הילד והקשיים שלו וכן על ציפיות ההורים.

במהלך הטיפול יתכן ויתקיימו פגישות נוספות במידה ויעלו נושאים מהותיים שיחייבו התערבות ודיווח להורים.

ישנה חשיבות רבה לעדכון הדדי שכן חשוב שתדעו מה קורה לילד שלכם, וחשוב שאני אדע מה קורה עם הילד מחוץ למסגרת הטיפולית, חשוב לי במיוחד שיתוף הפעולה מצידכם, וכמובן שבכל שאלה או בעיה המתעוררת אהיה זמינה לענות על שאלותיכם.

כמו כן חשוב לי להיות בקשר עם הצוות החינוכי בגן/ בית הספר, אם כי לא הכרחי, ואני נוהגת להיפגש עימם לפחות פעם אחת בתחילת הטיפול לשיחה על הילד באישור ההורים והילד.

חשיבות ההורים והמסגרת החינוכית בטיפול

טיפול פרטני

bottom of page